نهاده های کشاورزی ایران : بذر یا تخم یا دانه

در واقع بذر یک گیاه زنده می‌باشد که هنوز رشد نکرده است بذر یا تخم یا دانه بخشی از یک گیاه هست که برای تکثیر مورد استفاده قرار می‌گیرد.در واقع بذر یک گیاه زنده می‌باشد که هنوز رشد نکرده است و درصورتی‌که شرایط لازم فراهم شود شروع به رشد خواهد کرد.قسمت‌های مختلف بذر را در …

نهاده های کشاورزی ایران: ادوات کشاورزی

از زمانی که کشاورزی از حالت سنتی خارج شده و به صورت پیشرفته و مکانیزه انجام پذیرفت، تجهیزات کشاورزی یا همان ادوات کشاورزی برای انجام فرایند‌های مختلف کشاورزی مانند کاشت، برداشت و …مورد استفاده قرار گرفت.امروزه کشاورزان برای راحتی و همچنین کاهش هزینه‌های خود از ماشین­ آلات و ادوات مختلف کشاورزی برای انجام مراحل مختلف …