نهاده های کشاورزی ایران : بذر یا تخم یا دانه

در واقع بذر یک گیاه زنده می‌باشد که هنوز رشد نکرده است بذر یا تخم یا دانه بخشی از یک گیاه هست که برای تکثیر مورد استفاده قرار می‌گیرد.در واقع بذر یک گیاه زنده می‌باشد که هنوز رشد نکرده است و درصورتی‌که شرایط لازم فراهم شود شروع به رشد خواهد کرد.قسمت‌های مختلف بذر را در …

نهاده های کشاورزی ایران: ادوات کشاورزی

از زمانی که کشاورزی از حالت سنتی خارج شده و به صورت پیشرفته و مکانیزه انجام پذیرفت، تجهیزات کشاورزی یا همان ادوات کشاورزی برای انجام فرایند‌های مختلف کشاورزی مانند کاشت، برداشت و …مورد استفاده قرار گرفت.امروزه کشاورزان برای راحتی و همچنین کاهش هزینه‌های خود از ماشین­ آلات و ادوات مختلف کشاورزی برای انجام مراحل مختلف …

آموزش نهاده های کشاورزی ایران

زمین سرمایه مدیریت (Management) نیروی کار در بررسى روابط توليد آشنائى با عوامل توليد از اهميت ويژه‌اى برخوردار است. در يک نگاه کلى اين عوامل شامل زمين، نيروى کار، سرمايه و مديريت است. در کشاورزى نهاده‌هائى مثل آب، ماشين‌آلات، بذر، سموم و کودهاى شيميائي، کود حيوانى و ساختمان‌ها را مى‌توان در قالب سرمايه ذکر کرد. …