برداشت محصول در کشاورزی ایران

کشور ما ایران از نظر تنوع آب و هوایی و اقلیم یکی از کشورهای منحصر به فرد در جهان محسوب می شود. ایران جایی است که در آن هر آنچه از زیبایی های طبیعی که به نظر برسد وجود دارد، دریا و دریاچه، جنگل و صحرا، کوه و دشت همه و همه در کنار یکدیگر …

سرمایه گذاری در کشاورزی ایران (۲)

در ادامه مقاله شماره یک سرمایه گذاری در کشاورزی ایران در این مقاله ابتدا به معرفی و مقایسه بخش کشاورزی با سایر بخش های اقتصادی کشور و سپس به مبحث ترکیب تولید در کشاورزی ایران می پردازیم. کشاورزی ایران و مقایسه آن با سایر بخش های اقتصادی کشور بخش کشاورزی ایران به عنوان کوچکترین بخش …

سرمایه گذاری در کشاورزی ایران (۱)

در این گفتار وضعیت عامل سرمایه در کشاورزی ایران را مورد بررسی قرار داده و مطابقت آن با اهداف در نظر گرفته شده در سند چشم انداز توسعه کشور را مورد بررسی قرار می دهیم. براستی علت تاکید جهانی بر ضرورت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی چیست و چه راهکارهایی برای آن می توان اندیشید؟ …

مزایای میوه انجیر

میوه انجیر یک میوه بهشتی است و خواص انجیر از گذشته تا به امروز همواره زبانزد همگان بوده است. می‌توان انجیر را هم به‌صورت خشک شده و هم تازه مصرف کرد که البته هر دو مفید و مغذی بوده و تغییری در خواص انجیر ایجاد نمی‌شود. به دلیل خواص بیشمار انجیر، هم در طب سنتی …