پشتیبانی

در این بخش از نهاده های کشاورزی ایران به پاسخگویی سوالات شما عزیزان که به بخش فنی ارسال شده پرداخته می شود.امید است بتوانیم با تجربیات خود قدم مثبتی برای رفع مشکلات کشاورزی ایران برداریم.